Κεραμέως: Μπορεί να γίνεται μάθημα και στο προαύλιο στα σχολεία