Κι άλλα «Greek Statistics» από τη κυβέρνηση και για τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη