Κι όμως ο Γεωργιάδης που ρωτά αν για τον Κορκονέα θα υπήρχε ξεσηκωμός είναι Υπουργός