ΚΙΝΑΛ: «Τα εθνικά θέματα δεν προσφέρονται για επικοινωνιακή διαχείριση»