Κυνικός Γεωργιάδης: «Δεν έκλεισα δυο αλλά επτά νοσοκομεία»