ΚΚΕ: Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Εύβοια