Κων/νος Λούλης: Διορίστηκε σύμβουλος, από την εμπειρία της προηγούμενης θέσης που κατείχε παράνομα