Κρατική ενίσχυση 120 εκατ. ευρώ στην Aegean τη στιγμή που εργαζόμενοι και μικρομεσαίοι «αιμορραγούν»