Κρίτων Αρσένης: Με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης πεθαίνουμε κατά εκατοντάδες