Κυρία Κεραμέως αντί για πειράματα στα παιδιά, μήπως να βλέπατε την Ιταλία;