Λεωνίδας Κύρκος: Μια εμβληματική φυσιογνωμία της Αριστεράς