Λινού: Η κυβέρνηση να πάρει πίσω την αύξηση των επιβατών στα πλοία