Λιβαδειά: Ο Διοικητής του νοσοκομείου ζητά υπεύθυνη δήλωση από το προσωπικό ότι δεν θα κολλήσει κορονοϊό