Λόγος μίσους από Μητσοτάκη: Εξισώνει την αριστερά με τον φασισμό