«Λουλούδια μην ανθίζετε, πουλιά μην κελαηδείτε, τ’ Ανώγεια μας εκάψανε και να τα λυπηθείτε»