«Λύγισε» στις ερωτήσεις Χατζή ο Κυρανάκης, ελλείψει πειστικών απαντήσεων για το βιογραφικό του