Μ. Γκάγκα: Επιμένει στην απόρριψη της γιατρού με τα δύο παιδιά- Αρνείται τα μισογυνικά κριτήρια