Μ. Ξενογιαννακοπούλου: Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης η αποδιάρθρωση της εργασίας