Μαρφίν: Κι όμως, ο εμπαιγμός των συγγενών των θυμάτων, συνεχίζεται!