Μαρτυρία φοιτητών για το Πολυτεχνείο: Οι φθορές έγιναν από αστυνομικούς