Μάθημα αριστείας: Για τον Πατέλη αυτοί που έχουν διδακτορικό είναι τεμπέληδες (video)