Μαθητές νηπιαγωγείου κάνουν μάθημα σε προαύλιο, ενώ η Κεραμέως μεριμνά για αστυνομία στα Πανεπιστήμια