Μαθητής κάνει σε «ταληράκια» στην Κεραμέως τα μέτρα που οφείλει να λάβει για τα σχολεία