Με χημικά η κρατική απάντηση σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς