Με δαπάνη του δήμου Πεντέλης η εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ;