Με ψήφους Μπακογιάννη και Χρυσής Αυγής οι ανατροπές στο ωράριο των φαρμακαποθηκών