«Με την ανοχή Κεραμέως, ιδιωτικά σχολεία ξεκίνησαν παρανόμως μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου»