Μέλος Συντονιστικής Μαθητών: «Τέλος είναι ο σκοπός. Τέλος του αγώνα μας θα είναι όταν δικαιωθεί…»