Μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων αντιδρά στο «τσιμέντωμα της Ακρόπολης»