Μετά τη Σπυράκη, κριτική στην κυβέρνηση και από τον Γιώργο Κύρτσο για τη διαχείριση της πανδημίας