Μετά την κατακραυγή, επανεξετάζει την απόρριψη γυναίκας γιατρού «επειδή είχε 2 παιδιά» η Μ. Γκάγκα