Μετά την κατακραυγή, παρατείνεται η χορήγηση δωρεάν φαρμάκων στους χαμηλοσυνταξιούχους