Μετακίνηση του μοναδικού μηχανήματος μοριακού ελέγχου Covid-19 του Παίδων Θεσσαλονίκης στη Ξάνθη