Μετακινούν τον πρόεδρο των εργαζομένων του «Αγίου Σάββα» σε άλλο νοσοκομείο