«Μην μπαίνετε στο διαδίκτυο»: Σύσταση από την κυβέρνηση με οσμή λογοκρισίας