Μητροπολίτης Κέρκυρας: Η πανδημία χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να μην κοινωνούμε