Μόνο το 1/3 του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων θα λάβει τα 400 ευρώ – Ήδη «απεξαρτημένοι» οι υπόλοιποι