Μπακαδήμα: Η «αριστεία» συνεχίζει να επιβραβεύεται από την Κυβέρνηση