Να είμαστε εκεί στις 7 του Οκτώβρη, έξω από το Εφετείο