Νέα τοιχογραφία αφιερωμένη στα αδέσποτα έφτιαξαν στον Βόλο