Νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ. κόστους 23 εκατ. ευρώ!