Νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση: Πώς στήνεται μια «βιομηχανία» αριστούχων