Ο Αθανασίου της ΝΔ θεωρεί τον Κανελλόπουλο “βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο”