Ο Γεωργιάδης λέει τώρα ότι όλα τα χειρίστηκαν «με τον σωστό τρόπο»