Ο Καλλιάνος δεν βλέπει τη μεγαλειώδη μαθητική πορεία, βλέπει μόνο «αλητάκια»