Ο Καραμανλής λέει τώρα ότι «τα ΜΜΜ είναι εστίες μετάδοσης, όχι υπερμετάδοσης»