Ο Κούρτς διορίστηκε πρόεδρος σε ΜΚΟ που καταπολεμά ρατσισμό και ξενοφοβία