Ο Μητσοτάκης ανακοινώνει μόνιμη πρόσληψη 4.000 ιερέων γιατί ξέρει τις ανάγκες μας!