Ο Μητσοτάκης παρουσίασε γιο βιομηχάνου ως νέο που γύρισε απ’ το εξωτερικό γιατί βρήκε δουλειά!