Ο Μητσοτάκης τώρα λέει ότι «το σύστημα υγείας δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο κρατικό»